Aanpak

In de komende maanden zullen Wingene en Ruiselede het fusietraject verder uitstippelen. Een externe partner zal hen hierin verder begeleiden en in nauwe samenwerking met de politieke, ambtelijke en externe (burgers, verenigingen en bedrijven) belanghebbenden van beide besturen de nodige voorbereidingen treffen.

Op 19 december 2022 werd de principiële beslissing tot fusie genomen door beide gemeenteraden. Tegen eind 2023 zullen de raden een definitieve beslissing tot fusie nemen. In een laatste stap na de goedkeuring van de Vlaamse overheid is de nieuwe gemeente op 1 januari 2025 een feit.

We houden jullie frequent op de hoogte over de voortgang van deze fusie, via deze fusiewebsite maar ook via andere kanalen zoals de gemeentelijke infobladen of de fusienieuwsbrief.

Of ben je op zoek naar ...