In gesprek met de adviesraden

Een dynamische (fusie)gemeente maak je niet alleen. Actieve burgers en verenigingen speelden altijd een belangrijke rol in de gemeente Wingene en Ruiselede. En zullen dat ook nog steeds doen in de toekomst. Heel wat van die actieve burgers en verenigingen zijn verenigd in adviesraden. Een fusie houdt in dat ook de adviesraden vanaf 2025 één zullen worden. Graag willen we samen met de leden van de adviesraden onderzoeken hoe we dit concreet vorm kunnen geven in de toekomst. Hiervoor willen we elkaars leden, werking en uitdagingen eerst wat beter leren kennen. 

Dat gebeurde ondertussen tijdens de ontmoetingsmomenten tussen de Wingense en Ruisleedse adviesraden. Er werd kennisgemaakt en ervaringen werden uitgewisseld, een belangrijke eerste stap in dit traject. Een traject waarvan we ook gebruik willen maken om de rol van de adviesraden binnen het participatiebeleid van de gemeente te versterken richting volgende legislatuur. 

Inspiratiemoment 30 september

Op 30 september 2023 werden alle adviesraden van Wingene en Ruiselede uitgenodigd op een gezamenlijk inspiratiemoment. Het inspiratiemoment bestond uit een plenair gedeelte en een werksessie waar adviesraden actief aan de slag gingen met de uitdagingen waarmee ze vandaag geconfronteerd worden.

In een volgende fase gaan we aan de slag met de concrete uitwerking van een gezamenlijk participatiereglement, met adviesraden als belangrijk onderdeel.