Algemeen kader

Fusietraject

Het traject straatnaamwijzigingen maakt (samen met de wijziging van de gemeentenaam Ruiselede en een eventuele hernummering bij straatnaamwijzigingen) deel uit van het fusietraject dat Wingene en Ruiselede in april 2022 hebben opgestart. Het vermijden van het voor komen van identieke of al te verwarrende straatnamen in de nieuwe fusiegemeente is één van de vele taken die binnen het fusieproces afgehandeld moeten worden. Beide gemeenten zijn verplicht hun aparte traject af te ronden voor 1 januari 2025 zodat de nieuwe adressen bij de start van 2025 en de nieuwe gemeente in voege kunnen gaan.

De fusie heeft volgende adresimpact:

Benaming gemeente

Bij een samenvoeging stellen de gemeenten een naam van de nieuwe gemeente voor aan de decreetgever. Dit gebeurt via opname in het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging dat wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. Het uiteindelijke samenvoegingsdecreet zal de definitieve naam van de nieuwe gemeente bevatten. De keuze viel daarbij op het behoud van de naam Wingene.

Kadaster

De kadastrale perceelnummers zullen niet wijzigen naar aanleiding van een samenvoeging van gemeenten. De codes van de kadastrale afdelingen wijzigen niet ten gevolge van een samenvoeging, maar blijven behouden. Samenvoegingen van gemeenten hebben echter wel een impact op de benaming en het volgnummer van de kadastrale afdelingen en de naam van de deelafdelingen. De namen van de kadastrale afdelingen kunnen wijzigen. De nieuwe benamingen zullen de nieuwe namen van de gemeenten volgen. Dit betekent dat in bepaalde gevallen ook het volgnummer zal wijzigen. De naam van de deelafdeling zal in de meeste gevallen behouden kunnen blijven.

NIS en KBO-nummer 

De nieuwe gemeente is een nieuwe rechtspersoon, en zal dus een nieuwe NIS-code worden toegekend. Zowel de nieuwe gemeente als het nieuwe OCMW krijgen ook beide een nieuw KBO-nummer. Het initiatief daarvoor wordt centraal genomen en gecommuniceerd naar de nieuwe besturen.

NSR-straatcode

De huidige stratendatabank met eigen NSR-straatcode is opgebouwd per gemeente. Omdat de nieuwe gemeenten een nieuwe NIS-code krijgen, zullen de NSR-codes van alle straten van de betrokken gemeenten veranderen.

Straatnamen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur raadt aan om de procedure te voltooien voor de eigenlijke samenvoeging om te vermijden dat de nieuwe gemeente tijdens een bepaalde periode 2 straten telt met dezelfde naam. Daarbij moeten de homonieme straatnamen voor de fusie veranderd zijn. Meerdere straten met dezelfde namen worden beschouwd als homoniemen. Meerdere straatnamen met fonetisch dezelfde namen worden ook beschouwd als homoniemen (bijvoorbeeld: Speldstraat en Speltstraat). 

Traject straatnamen

Wijzigingsvoorstel - voorjaar 2023

Lees hier het wijzigingsvoorstel na

Een gemeentelijke werkgroep stelde, na analyse van de beschikbare wetgeving en aanbevelingen, een lijst samen van de straten die een nieuwe naam en/of hernummering zouden moeten krijgen. Ze hanteerden hiervoor een aantal richtlijnen:

 1. Overlappingen (identieke namen of namen met fonetisch dezelfde naam) moeten, zoals wettelijk wordt opgelegd, weggewerkt worden. Om de impact op betrokken bewoners en bedrijven te beperken, kiezen we ervoor om bij een overlapping de straat met het laagste aantal woningen en bedrijven te wijzigen. De enige uitzondering hierop is de Kapellestraat. Daar wordt toch gekozen om de straatnaam in Wingene te wijzigen, hoewel daar meer woningen zijn dan in de gelijknamige straat in Ruiselede. Het biedt namelijk een opportuniteit om een op vandaag verwarrende situatie in de nummering op te lossen.
 2. Straten waarvan enkel een deel van de naam verschilt, bv. het weggedeelte (weg, straat, laan, plein, dreef), worden enkel meegenomen indien zich een opportuniteit voordoet.
 3. Gelijke straten met een ander voorvoegsel (Oude, Kleine, Grote) werden niet opgenomen in het voorstel

Informatie- en participatietraject – zomer en najaar 2023

 • Infomomenten, brieven, fusiewebsite zomer 2023
  • Impactcommunicatie in 2024 eens meer definitieve info gekend is inzake de concrete naam (en hernummering) en de Life Event Scan een update heeft gekregen.
 • Participatietraject
 • Officiële adviesvraag aan cultuurraad

Procedure – najaar 2023 en voorjaar 2024

 • College beslist over een voorlopig voorstel
 • Voorlopige aanvaarding door gemeenteraad
  • Gemeenteraad Ruiselede, zitting van 21 december 2023 (openbaar onderzoek 21/12/2023-21/01/2024)
  • Gemeenteraad Wingene, zitting van 29 januari 2024 (openbaar onderzoek 29/01/2024-29/02/2024).
 • Openbaar onderzoek (30 dagen)
  • Aanschrijven van betrokkenen
  • Aanplakking gemeentehuis
  • Behandelen van bezwaren en opmaak PV
  • Definitieve beslissing gemeenteraad
   • Gemeenteraad Ruiselede, zitting van 21 maart 2024
   • Gemeenteraad Wingene, zitting van 25 maart 2024

Effectieve uitrol – zomer en najaar 2024

 • Impactcommunicatie betrokkenen, pers en publiek
  • kaartje straatnaamwijziging na gemeenteraad van maart: betrokken inwoners en eigenaars van panden
  • brief met meer inhoudelijke info (streefdatum voor juli 2024) gevolgen o.a. op basis van Life Event Scan
 • Administratieve verwerking

Officieel in gebruik – vanaf 1 januari 2025

Aanpassingen: grote impact - voorjaar 2025

Onder meer straatnaam, huisnummer en gemeentenaam.

Aanpassingen: weinig impact - 5 jaar

Verandering van gemeentenaam, enkel voor de inwoners van Ruiselede.