Dienstverleningsconcept volgens 5 strategische principes

De Werkgroep Dienstverlening evalueerden ondertussen de huidige werking binnen beide gemeenten, brachten sterke punten in kaart, en gingen in gesprek met andere (fusie)besturen. Dit resulteerde in een dienstverleningsconcept dat vertrekt van 5 strategische principes. In een volgende stap bekijken ze concreet hoe dit zich zal vertalen in bv. openingsuren, locaties, ...

5 strategische principes

  1. Elke burger is uniek en kiest zelf op welke manier hij of zij onze diensten consulteert. We zetten onze middelen effectief in om een optimale dienstverlening te garanderen. Door een goede balans te vinden tussen de logica van de burger en de efficiënte werking van onze organisatie, streven we ernaar om een dienstverlening te bieden die zowel klantgericht als kosteneffectief is.
  2. De inwoner krijgt een gastvrije ontvangstgespecialiseerde dienstverlening en persoonlijke aandacht.
  3. Er wordt naast een gecentraliseerde dienstverlening ook een nabij aanbod voorzien.
  4. Een geïntegreerde en veelzijdige dienstverlening die aansluit bij de diverse behoeften en voorkeuren van onze burgers, ongeacht het gekozen interactiekanaal. We streven niet naar een ‘digital only’ benadering, maar omarmen een ‘digital first’ aanpak. We willen de voordelen van digitalisering maximaliseren, maar tegelijk ook rekening houden met de behoeften van wie minder digitaal vaardig is of geen toegang heeft tot digitale middelen.
  5. Het bieden van flexibele dienstverlening houdt in dat we ons blijvend aanpassen aan de diverse behoeften en voorkeuren van onze burgers. Door een slimme, datagedreven en flexibele aanpak, kunnen we onze dienstverlening beter afstemmen op de dynamische behoeften van onze burgers