Gaan de gemeenten voor de startdatum van de fusie al samenwerken?

Wingene en Ruiselede hebben reeds een sterk partnerschap en zijn al verweven via intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Binnen Midwest (het intergemeentelijk samenwerkingsverband van 16 gemeenten) werken Wingene en Ruiselede al intensief samen op allerlei vlakken. Daarnaast zijn er ook samenwerkingen op vlak van politie, brandweer, wonen, zorg en welzijn, toerisme, economie.... Beide gemeenten delen een Huis van het Kind, waar alle vragen rond opvoeden en opgroeien welkom zijn. Onlangs werd een samenwerking tussen beide gemeenten opgestart om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Tenslotte kennen beide gemeenten een gedeelde parochiewerking en ook op vlak van onderwijs wordt samengewerkt via de scholengemeenschap Driespan. 

In de komende periode wordt die samenwerking verder uitgebreid tot Wingene en Ruiselede één gemeente zijn.