Gevolgen voor de burger

De eerste geactualiseerde versie van de Life Event Scan werd in januari 2024 gepubliceerd. Er volgt regelmatig een nieuwe versie via deze website. Onderstaande info is nog gebaseerd op de scan uit 2019 gezien het overzicht van 2024 nog sterk onder voorbehoud is.

Waarvoor moet ik actie ondernemen?

 • Huisnummer wijzigen
 • Voor hulpdiensten download je best de 112 BE app, vermeld je oude en nieuwe adres bij een oproep.
 • Bpost: delen gratis adresveranderingskaartjes uit (10 stuks per adres). De gemeente kan deze gebundeld aanvragen bij bpost.
  • Gedurende 6 maanden zal de post nog steeds gegarandeerd bezorgd worden op het oude adres. Bpost beveelt aan om vanaf de fusie de nieuwe gemeentenaam te gebruiken. Men mag nog de deelgemeentenaam gebruiken, zolang men deze combineert met de juiste postcode. 
 • GPS: Google Maps neemt de wijzigingen niet automatisch over. Meldingen kunnen per adres/straat gebeuren via www.google.be/maps. Klik rechts onderaan op 'feedback verzenden' en geef de wijzigingen door
 • Werkgever, school, interimkantoor: nieuw adres doorgeven
 • Arts, ziekenhuis, apotheek: nieuw adres doorgeven
 • Notaris, advocaat, architect: nieuw adres doorgeven
 • Verenigingen, abonnementen, diensten: zelf de wijziging doorgeven bij de verenigingen waarvan je lid bent, ook bij de winkels waarvan je post krijgt. Ook bij tijdschriften of kranten waarop je geabonneerd bent, geef je de wijziging door
 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
 • Nederlandse instanties: burger met WAO- of WIA-uitkering moet adreswijziging zelf doorgeven
 • Openbaar vervoer: MIVB: als abonnee moet je het gewijzigde adres zelf doorgeven
 • Dierenarts

Waarvoor hoef ik GEEN actie te ondernemen?

 • Rijksregister
 • Reispas
 • FOD Financiën/ Kadaster
 • Vlaamse Belastingdienst, Provinciale Belastingdienst
 • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • Openbare instellingen van sociale zekerheid zijn :
  • RSZ : Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • RSVZ : Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  • RIZIV : Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • HZIV : Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • RVA : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  • RJV : Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
  • FOD SZ : Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • FOD WASO : Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • FPD : Federale Pensioendienst
  • Fedris : Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
  • Famifed : Federaal agentschap voor de kinderbijslag
  • POD MI : Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
  • NIC : Nationaal Intermutualistisch College
  • VSI : Vereniging van Sectorale Instellingen
 • Nederlandse instanties: burger met een AOW- of Anw-uitkering moeten adreswijziging niet doorgeven, de SVB past de adressen zelf aan
 • Jachtverlof, visverlof, wapenvergunning
 • Omgevingsvergunning
 • Notariële aktes of leningsaktes
 • Energieprestatiedossier
 • Voertuigen: inschrijvingsbewijs voertuigen (roze kaart); autokeuring, verkeersbelasting, verzekeringen
 • Pleziervaart: registratiebrief, vaarbewijzen, ...
 • Openbaar vervoer: De Lijn, NMBS, MOBIB
 • Dieren: eigenaars van honden, katten, paardachtigen, …
 • Ziekenfonds
 • Bpost
 • Telecom- en nutsbedrijven: Watergroep, Eandis (Fluvius), Farys(TMVW), Infrax (Fluvius), Pidpa, Proximus, Telenet
 • Energieleveranciers: Aspiravi Energy, EDF Luminus, Eneco, Engie Electrabel, Eni, Essent
 • GPS: HERE, Openstreetmaps, TomTom, Waze
 • Bank
 • Verzekeringen
 • Dienstencheques
 • Werkzoekende: niet doorgeven aan VDAB (koppeling met KSZ en RR)
 • NGO’s: Rode Kruis en Djapo