Gevolgen voor de burger

Deze info is gebaseerd op de Life Event Scan van 2019. De info kan gedateerd zijn. Een update zal volgen in 2024.

Waarvoor moet ik actie ondernemen?

 • Huisnummer wijzigen
 • Voor hulpdiensten download je best de 112 BE app, vermeld je oude en nieuwe adres bij een oproep.
 • Bpost: delen gratis adresveranderingskaartjes uit (10 stuks per adres). De gemeente kan deze gebundeld aanvragen bij bpost.
  • Gedurende 6 maanden zal de post nog steeds gegarandeerd bezorgd worden op het oude adres. Bpost beveelt aan om vanaf de fusie de nieuwe gemeentenaam te gebruiken. Men mag nog de deelgemeentenaam gebruiken, zolang men deze combineert met de juiste postcode. 
 • GPS: Google Maps neemt de wijzigingen niet automatisch over. Meldingen kunnen per adres/straat gebeuren via www.google.be/maps. Klik rechts onderaan op 'feedback verzenden' en geef de wijzigingen door
 • Werkgever, school, interimkantoor: nieuw adres doorgeven
 • Arts, ziekenhuis, apotheek: nieuw adres doorgeven
 • Notaris, advocaat, architect: nieuw adres doorgeven
 • Verenigingen, abonnementen, diensten: zelf de wijziging doorgeven bij de verenigingen waarvan je lid bent, ook bij de winkels waarvan je post krijgt. Ook bij tijdschriften of kranten waarop je geabonneerd bent, geef je de wijziging door
 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
 • Nederlandse instanties: burger met WAO- of WIA-uitkering moet adreswijziging zelf doorgeven
 • Openbaar vervoer: MIVB: als abonnee moet je het gewijzigde adres zelf doorgeven
 • Dierenarts

Waarvoor hoef ik GEEN actie te ondernemen?

 • Rijksregister
 • Reispas
 • FOD Financiën/ Kadaster
 • Vlaamse Belastingdienst, Provinciale Belastingdienst
 • Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • Openbare instellingen van sociale zekerheid zijn :
  • RSZ : Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  • RSVZ : Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  • RIZIV : Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • HZIV : Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • RVA : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  • RJV : Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
  • FOD SZ : Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • FOD WASO : Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • FPD : Federale Pensioendienst
  • Fedris : Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
  • Famifed : Federaal agentschap voor de kinderbijslag
  • POD MI : Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
  • NIC : Nationaal Intermutualistisch College
  • VSI : Vereniging van Sectorale Instellingen
 • Nederlandse instanties: burger met een AOW- of Anw-uitkering moeten adreswijziging niet doorgeven, de SVB past de adressen zelf aan
 • Jachtverlof, visverlof, wapenvergunning
 • Omgevingsvergunning
 • Notariële aktes of leningsaktes
 • Energieprestatiedossier
 • Voertuigen: inschrijvingsbewijs voertuigen (roze kaart); autokeuring, verkeersbelasting, verzekeringen
 • Pleziervaart: registratiebrief, vaarbewijzen, ...
 • Openbaar vervoer: De Lijn, NMBS, MOBIB
 • Dieren: eigenaars van honden, katten, paardachtigen, …
 • Ziekenfonds
 • Bpost
 • Telecom- en nutsbedrijven: Watergroep, Eandis (Fluvius), Farys(TMVW), Infrax (Fluvius), Pidpa, Proximus, Telenet
 • Energieleveranciers: Aspiravi Energy, EDF Luminus, Eneco, Engie Electrabel, Eni, Essent
 • GPS: HERE, Openstreetmaps, TomTom, Waze
 • Bank
 • Verzekeringen
 • Dienstencheques
 • Werkzoekende: niet doorgeven aan VDAB (koppeling met KSZ en RR)
 • NGO’s: Rode Kruis en Djapo