Gevolgen voor bedrijven

Deze info is gebaseerd op de Life Event Scan van 2019. De info kan gedateerd zijn. Een update zal volgen in 2024.

Actie nodig door het bedrijf

 • Voertuigen: kilometerheffing: de heffingsplichtigen die geregistreerd zijn bij Satellic hoeven niets door te geven. Anderen geven hun nieuw adres best zelf door aan de dienstverlener
 • Administratie: facturen, drukwerk, sociale media, belettering voertuigen en ramen, promotiemateriaal, huisnummer…
 • FAVV: etiketten dienen niet dringend gewijzigd te worden: termijn van 1 jaar

GEEN actie nodig door het bedrijf

 • Reispas
 • Rijksregister
 • FOD Financiën/ Kadaster
 • Vlaamse Belastingdienst, Provinciale Belastingdienst
 • KSZ; RSZ; RSVZ: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen; RIZIV; Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; RVA; Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie; FOD Sociale Zekerheid; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; Federale Pensioendienst; Federaal agentschap voor beroepsrisico’s; Federaal agentschap voor kinderbijslag; Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie; Nationaal Intermutualistisch College; Vereniging van Sectorale Instellingen
 • Nederlandse instanties: burger met een AOW- of Anw-uitkering moeten adreswijziging niet doorgeven, de SVB past de adressen zelf aan
 • Jachtverlof, visverlof, wapenvergunning
 • Omgevingsvergunning
 • Notariële aktes of leningsaktes
 • Energieprestatiedossier
 • Voertuigen: inschrijvingsbewijs voertuigen (roze kaart); autokeuring, verkeersbelasting, verzekeringen
 • Pleziervaart: registratiebrief, vaarbewijzen
 • Openbaar vervoer: De Lijn, NMBS, MOBIB
 • Dieren: eigenaars van honden, katten, paardachtigen, …
 • Ziekenfonds
 • Bpost
 • Telecom- en nutsbedrijven: Watergroep, Eandis (Fluvius), Farys(TMVW), Infrax (Fluvius), Pidpa, Proximus, Telenet
 • Energieleveranciers: Aspiravi Energy, EDF Luminus, Eneco, Engie Electrabel, Eni, Essent
 • GPS: HERE, Openstreetmaps, TomTom, Waze
 • Bank
 • Verzekeringen
 • Dienstencheques
 • Werkzoekende: niet doorgeven aan VDAB (koppeling met KSZ en RR)
 • NGO’s: Rode Kruis en Djapo
 • Staatsblad, KBO, statutenwijziging: door aanpassingen in het Wetboek Economisch Recht en het wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen alle nodige acties automatisch verlopen zonder tussenkomst van de ondernemer. Rechtspersonen hoeven hun statuten niet direct na de adreswijziging ten gevolge van de fusie aan te passen maar kunnen wachten met aanpassing ervan tot de eerstvolgende noodzakelijke wijziging vb. nieuwe naam of zaakvoerder)
  • Opmerking: de entiteiten waarvan het adres niet voorkomt in CRAB kunnen geen beroep doen op deze regelgeving en dienen de normale werkwijze te volgen. Via geopunt kan je controleren of je adres voorkomt in CRAB/Adressenregister. Surf naar www.geopunt.be > adres invoeren > rechts onderaan 'lagen' >  lagen toevoegen > basiskaart, luchtfoto en adres > adressen > adressenregister
 • Ondernemingsloketten
 • FOD Financiën/Kadaster
 • Provinciale Belastingdienst
 • Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
 • RSVZ: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen
 • Bpost: postvolmachten dienen niet aangepast te worden, adressen worden doorgegeven vanuit CRAB
 • Voertuigen: inschrijving, technische keuring, verkeersbelasting, verzekering
 • Kilometerheffing: de heffingsplichtigen die geregistreerd zijn bij Satellic hoeven niets door te geven. Anderen geven hun nieuw adres best zelf door aan de dienstverlener
 • Scheepvaart: geen nieuwe documenten aanvragen. Voor de personen die in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs voor vissersvaartuigen zal de FOD Mobiliteit en Vervoer in hun databank de nodige aanpassingen aanbrengen aan de adresgegevens
 • Administratie: facturen, contracten, … niet met terugwerkende kracht aan te passen
 • Dieren: eigenaars van honden, katten, paardachtigen, ….