Hoe wordt de gemeentebelasting bepaald? Wat zal de gemeentelijke belastingvoet zijn na de fusie?

Beide gemeenten hebben een beperkt aantal gemeentelijke belastingreglementen. De voornaamste belastinginkomsten zijn deze uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen uit de onroerende voorheffing. De tarieven van beide gemeenten verschillen op vandaag, en in Wingene zijn die op vandaag hoger. De aanvullende personenbelasting is 6,5% in Ruiselede en 7,8% in Wingene. De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn 945 in Ruiselede en 1.008 in Wingene.

Wat de belastingvoet zal zijn in de nieuwe gemeente, zal bepaald worden door de nieuwe bestuursploeg, en hangt onder andere af van de beleidskeuzes die door de nieuwe bestuursploeg genomen zullen worden bij opmaak van het volgende meerjarenplan.