Hoe zullen de budgetten verdeeld worden over de drie gemeenten?

De BKA geeft als belangrijk aandachtspunt mee dat we een fusie best niet zo bekijken omdat we zo schaalvoordelen zullen missen.

We zullen dus voor de volledige fusiegemeente moeten bekijken hoe we alles best organiseren. Best voor de schaalvoordelen maar ook best voor de bewoners. Bepaalde zaken kunnen beter en efficiënter centraal georganiseerd worden. Andere zaken, zoals hulpverlening beter dichtbij de mensen.

Door centraal te investeren in innovatie kan er ook ingezet worden op meer nabijheid (bijv. mobiele dienstverlening aanbieden,…).