Evaluatie gemeentelijke dienstverlening Wingene en Ruiselede

In juni 2023 namen 599 inwoners uit Wingene en Ruiselede deel aan een bevraging over gemeentelijke dienstverlening. Het ging om een bevraging bij een aselecte steekproef van inwoners, die tegelijk de mogelijkheid kregen om vast lid te worden van het inwonerspanel.

De resultaten van dit eerste onderzoek zijn nu beschikbaar. 

Startschot inwonerspanel

Om onderbouwde data te verzamelen en zo inzicht te krijgen in de mening, ervaringen en suggesties van de inwoners, startten de gemeenten Wingene en Ruiselede met de samenstelling van een inwonerspanel. 2000 inwoners uit beide gemeenten werden aselect (toevallig) geselecteerd en ontvingen een eerste bevraging met als thema ‘gemeentelijke dienstverlening’. Tegelijk kregen ze de mogelijkheid om zich te registreren als vast lid van het inwonerspanel.

599 inwoners uit Wingene en Ruiselede vulden de bevraging in. 422 inwoners gaven aan lid te willen worden van het inwonerspanel. Zij ontvangen binnenkort een nieuwe uitnodiging om deel te nemen aan een volgend onderzoek.

Bevindingen en resultaten eerste onderzoek

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Public Minds staat in voor de anonieme verwerking van de resultaten. Ondertussen zijn de resultaten van het onderzoek m.b.t. de gemeentelijke dienstverlening bekend. Hieronder een aantal bevindingen:

  • 72% van de inwoners had het voorbije jaar ter plaatse contact met één van de gemeentelijke diensten.
  • Men geeft de dienstverlening over het algemeen een gemiddelde score van 7,97 op 10. Hoe ouder, hoe meer tevreden men is. Er zijn op dit vlak vrij beperkte verschillen tussen de gemeenten. dit zowel in Wingene als in Ruiselede.
  • Inwoners ervaren de medewerkers als klantvriendelijk en deskundig.
  • Voor 1 op 4 kunnen de openingsuren van de diensten beter, dit vooral bij de -45-jarigen.
  • De helft van de bezoekers ging langs bij de diensten zonder afspraak. Mensen die een afspraak maakten zijn tevreden over het werken op afspraak. Driekwart van de respondenten zegt dat werken op afspraak voor hen geen drempel vormt om langs te gaan bij één van de diensten.
  • De online dienstverlening is bij een meerderheid bekend, 1 op 4 maakte er ook effectief gebruik van in het voorbije jaar.
  • Gebruikers van de online dienstverlening ervaren die als gebruiksvriendelijk.
  • Eén op vijf deed in de afgelopen 12 maanden melding van een probleem. Dit gebeurde veelal telefonisch of via mail.
  • Een meerderheid is tevreden over de afhandeling van de melding. Voornamelijk in Wingene wordt dit goed onthaald (79% tevredenheid). In Ruiselede is er ruimte voor verbetering (56% tevredenheid).

Klik hier om het volledige rapport na te lezen  

De gemeentebesturen gaan hier nu mee aan de slag. Deze resultaten bieden een waardevol kader voor de uitwerking van het dienstverleningsmodel in de nieuwe fusiegemeente.

Waarom een inwonerspanel?

Een inwonerspanel stelt de gemeenten in staat om representatieve uitspraken te doen over wat de ‘gemiddelde inwoner’ van de toekomstige fusiegemeente denkt over een bepaald onderwerp. Het inwonerspanel kan voor verschillende vormen van advies worden ingezet: om te polsen naar wat de prioriteiten zijn, om na te gaan hoe bepaalde zaken geëvalueerd worden, of als klankbord en inspiratiebron.

Dit inwonerspanel is één van de manieren waarom we willen peilen naar wat onze inwoners écht denken. Het geeft ook een stem aan wie geen tijd of zin heeft om naar infosessies of andere initiatieven te komen. Het is een instrument dat ons op een onderbouwde manier inzicht geeft, maar het is voor de duidelijkheid niet het enige instrument dat we willen inzetten. Naast dit inwonerspanel, is er ook ruimte voor andere initiatieven.”

De lopende participatie-initiatieven kunnen steeds nagelezen worden op www.fusiewingeneruiselede.be/participatie-fusietraject.

Gepubliceerd opdonderdag 28 sep 2023 om 09:37