Inwonerspanel op komst in Wingene en Ruiselede

De gemeentebesturen van Wingene en Ruiselede willen weten wat leeft bij hun inwoners. Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te houden starten ze binnenkort een inwonerspanel op. Een groep van willekeurig gekozen inwoners zal een aantal keer per jaar bevraagd worden over verscheidene thema’s.

In een eerste bevraging willen beide gemeentebesturen uitzoeken wat inwoners vinden van de dienstverlening in beide gemeenten.

Gezamenlijke aanpak Wingene - Ruiselede

Na de principiële beslissing eind vorig jaar, zijn de gemeenten Wingene en Ruiselede volop bezig met het uitwerken van een gezamenlijk voorstel waarin de toekomstige fusiegemeente vormgegeven wordt. In dit voorbereidend traject wordt ook ingezet op participatie-initiatieven. Na de algemene burgerbevraging in januari 2023, is dit een tweede gezamenlijke participatie-actie waar de gemeenten Wingene en Ruiselede op inzetten. Ook verder in het traject zullen nog acties volgen.

Waarom een inwonerspanel?

Niet elke inwoner voelt zich geroepen om deel te nemen aan infosessies of thematafels. Een inwonerspanel stelt de gemeenten in staat om representatieve uitspraken te doen over wat de ‘gemiddelde inwoner’ van de toekomstige fusiegemeente denkt over een bepaald onderwerp.

Het inwonerspanel kan voor verschillende vormen van advies worden ingezet: om te polsen naar wat de prioriteiten zijn, om na te gaan hoe bepaalde zaken geëvalueerd worden, of als klankbord en inspiratiebron.

Aselecte steekproef van 1600 inwoners

1600 inwoners van Wingene en Ruiselede worden aselect geselecteerd. Zij ontvangen midden juni een uitnodiging om deel te nemen en zich te registreren als panellid. Deelnemen aan de bevraging kan zowel online als op papier.

Deelnemen kan enkel als je toevallig geselecteerd wordt. Om representatieve uitspraken te kunnen doen is het belangrijk om het toeval te laten spelen bij de samenstelling van de groep. Je kan je dus niet actief opgeven als lid.

Het onafhankelijk onderzoeksbureau Public Minds staat in voor het beheer van het panel en voor de anonieme verwerking van de resultaten.

Eerste thema: gemeentelijke dienstverlening

De eerste bevraging gaat over de gemeentelijke dienstverlening. De geselecteerde inwoners zullen hun mening kunnen geven over de huidige dienstverlening, openingsuren, digitale dienstverlening … Op die manier kunnen we nog meer op maat van de burger hen van dienst zijn. De resultaten uit beide gemeenten zullen een waardevol kader bieden waarbinnen gefundeerde keuzes kunnen gemaakt worden voor de dienstverlening in de toekomstige fusiegemeente.

Gepubliceerd opvrijdag 19 mei 2023 om 08:45