Is het nodig om akten, vergunningen, contracten, ... opnieuw op te stellen?

Neen. Het is niet nodig om bestaande akten, vergunningen, contracten of overeenkomsten aan te passen. Daarin blijft het oude adres van toepassing. Deze documenten blijven hun geldigheid behouden en moeten dus niet aangepast worden naar aanleiding van de fusie. Een aanpassing is natuurlijk wel nodig wanneer naast een adres ook de inhoud gewijzigd zou worden.