Krijgt men als vereniging ook dezelfde voorwaarden, betreft verhuringen, aanvragen, toelatingen, cultuurraad?

Op vlak van het verenigingsleven is de visie van beide gemeentebesturen identiek. Dit moet gewaardeerd, behouden en zelfs versterkt worden. Aanvragen, verhuringen, reglementen zullen op elkaar afgestemd moeten worden. Maar wij zien dit eerder als een kans tot versterking en verbetering en niet als bedreiging. We zullen dit beter en professioneler kunnen aanpakken.

De adviesraden zullen zelf mee kunnen bepalen hoe ze in een toekomstige fusiegemeente verder willen functioneren. We willen de adviesraden behouden en zelfs versterken maar zien ook voordelen in samenwerking, meer open structuren, als spil voor democratische vernieuwing. We willen ook meer inzetten op het faciliteren van ontmoeting in de buurten, bijv. via straatfeesten en buurtinitiatieven.