Wingene en Ruiselede lanceren een fusiewebsite en fusiekrant

Wingene en Ruiselede lanceren een fusiewebsite en fusiekrant en geven een antwoord op al jouw fusievragen

Op 25 april 2022 maakten Wingene en Ruiselede hun fusieplannen bekend. Op 1 januari 2025 willen beiden voortaan samen door het leven gaan als één gemeente. Een gemeente van ruim 20.000 inwoners bestaande uit 3 deelgemeenten en 9 kernen. De gemeentebesturen lanceren nu een gezamenlijke website www.fusiewingeneruiselede.be om inwoners blijvend te informeren over het fusietraject. Die fusiewebsite biedt inwoners ook de mogelijkheid om een ‘fusievraag’ te stellen. Daarnaast wordt elke inwoner binnenkort ook geïnformeerd via een eerste fusiekrant die in elke brievenbus zal belanden.  

“We begrijpen dat het nieuws over de fusieplannen snel en onverwacht kwam”, zegt Greet De Roo, burgemeester van Ruiselede. “De keuze voor een fusie en voor elkaar gebeurde echter op basis van weloverwogen informatie en argumenten. Door middel van een gezamenlijke bestuurskrachtanalyse loopt momenteel een bijkomend onderzoek zodat de gemeenteraad in het najaar een goed onderbouwde principiële beslissing kan nemen.”

Een antwoord op alle fusievragen via de fusiewebsite en de veelgestelde vragen

Beide gemeentebesturen willen tijdens deze periode maximaal inzetten op het informeren van de inwoners over de fusie: waarom een fusie, waarom Wingene en Ruiselede, wat zijn de gevolgen en voordelen en welk traject hebben we nog voor de boeg?

“Hierbij willen we ook luisteren naar de belangrijkste vragen en bezorgdheden van de inwoners”, aldus Lieven Huys, burgemeester van Wingene. “Terwijl de bestuurskrachtanalyse loopt, kunnen inwoners hun fusievragen bezorgen via de fusiewebsite of telefonisch.”

“Sommige vragen zullen we snel kunnen beantwoorden, andere vragen zullen verder onderzocht moeten worden. Deze kunnen we alvast meenemen in de (latere) analyses, maar ook in hoe we onze toekomstige fusiegemeente vormgeven. Alle antwoorden worden gebundeld op de fusiewebsite, zo wordt de rubriek ‘Veelgestelde vragen’ regelmatig aangevuld”, verduidelijkt burgemeester Lieven Huys.

Een fusiekrant in elke brievenbus

Hoewel alle informatie gebundeld staat op de fusiewebsite, ontvangt elke inwoner van Ruiselede en Wingene begin juli ook de eerste fusiekrant in de brievenbus. Zo garanderen we dat elke inwoner op de hoogte is van de reeds gekende informatie en de weg vindt om vragen te stellen, zich te abonneren op de fusienieuwsbrief en op de hoogte te blijven van de volgende stappen en inspraakmogelijkheden. Uiteraard blijven alle inwoners ook op de hoogte via de bestaande informatiekanalen van de gemeenten zoals de website, de Facebookpagina en het Infoblad.

Een toekomstverhaal schrijven samen met bewoners

Als het van de gemeentes afhangt komt er momenteel geen volksraadpleging. “Een volksraadpleging beperkt zich tot het antwoord op een ja/nee vraag. Hoewel we de roep om inspraak zeker horen en begrijpen, kiezen wij expliciet voor andere participatiemanieren die meer ruimte laten voor nuance en debat.” Zo verduidelijkt burgemeester Greet De Roo.  “Een fusieverhaal is volgens ons noodzakelijk en gebeurt best met een gelijkaardige en evenwaardige partner.  Bij de bewoners zijn de meningen verdeeld over welke partner de beste is, dus er moest sowieso een keuze gemaakt worden. We engageren ons wel om werk te maken van een gemeenschappelijk toekomstverhaal waaraan de inwoners kunnen meeschrijven.”

De volgende stappen

In het najaar van 2022 wordt de bestuurskrachtanalyse voorgesteld aan de beide gemeenteraden en kan een onderbouwde principiële beslissing genomen worden. Daarna kan het fusietraject effectief starten. Het voordeel van een heldere keuze is dat er ook op kortere termijn naar synergiën gezocht kan worden zodat er al op kortere termijn voordelen van een doorgedreven samenwerking geplukt kunnen worden.

Meer info?

Zie www.fusiewingeneruiselede.be  voor meer info en een antwoord op de veelgestelde fusievragen.

Bewoners kunnen zich inschrijven op de fusienieuwsbrief of zelf een fusievraag stellen via het digitaal formulier of telefonisch.

  • 051 65 00 60 (Wingene)
  • 051 68 80 63 (Ruiselede)
Gepubliceerd opdonderdag 23 jun 2022 om 11:44