Naast de samenwerking met Wingene binnen MidWest, zijn er op dit moment reeds nauwere samenwerkingen tussen Wingene en Ruiselede binnen de gemeente en zelfs nu al op administratief en gemeentelijk vlak?

De fusie-intentie heeft  al geleid heeft tot nauwere banden tussen beide administraties en enkele quick wins. Efficiëntiewinsten worden waar mogelijk al gedetecteerd en indien opportuun al gerealiseerd.

Bijvoorbeeld:

  • Een medewerker van de communicatiedienst en een HR-diensthoofd worden gedeeld met oog op één gezamenlijke dienst.
  • Er is een intergemeentelijk Huis van het Kind (met nog Meulebeke en Pittem) en een gemeenschappelijke ‘preventiedienst’ (met nog enkele andere Midwest-gemeenten).
  • Daarnaast lopen er al trajecten samen of bekijken we om trajecten al versneld samen op te zetten. Ook selectieprocedures worden op elkaar afgestemd.
  • Soms kan de samenwerking ook heel praktisch zijn zoals het gezamenlijk volgen van opleidingen indien vrije plaatsen beschikbaar zijn bij inhouse training.
  • Beide gemeenten kennen een gedeelde parochiewerking en ook op vlak van onderwijs wordt samengewerkt via de scholengemeenschap Driespan.

Maar heel wat uitdagingen zoals klimaat, armoede, mobiliteit, huisvesting, milieu… zijn te complex en vergen te veel inzet om dit structureel te organiseren vanuit een samenwerkingsverband. In zo’n samenwerkingsverband behoud je aparte lokale besturen, met een eigen meerjarenplanning en prioriteiten. Elk van die besturen maakt zijn eigen rekening en behoudt ook alle opgelegde verplichtingen. In een  goede opvolging van een evenwichtige samenwerkingsovereenkomst kruipt bovendien veel energie.

Lange termijnuitdagingen zijn beter aan te pakken als gemeenten op een structurele manier de handen in elkaar slaan met één meerjarenplan en waar besturen en diensten gebundeld worden. Een fusie is de ultieme vorm van samenwerken.  Een keuze die ook de Vlaamse Overheid prefereert.