Inwonerspanel wordt bevraagd over de gemeentelijke communicatie

We willen weten wat leeft bij onze inwoners. Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te houden werd een inwonerspanel opgestart. In juni werd het panel al bevraagd over de gemeentelijke dienstverlening, binnenkort mogen ze hun mening geven over de gemeentelijke communicatie.

In de loop van november krijgen de panelleden de nieuwe bevraging in de bus. Deze keer richt die zich dus op de gemeentelijke communicatie.

Via de resultaten van deze tweede bevraging willen we inzicht krijgen in hoe we onze inwoners het best bereiken en hoe de verschillende doelgroepen zich verhouden (bv o.b.v. leeftijd, woonplaats, …). De resultaten zullen meegenomen worden in de voorbereiding van het communicatiebeleid van de toekomstige fusiegemeente. Ze vormen daarnaast een waardevol kader bij de ontwikkeling van de gezamenlijke communicatiekanalen zoals het infoblad en de website en om die kanalen beter af te stemmen op de noden van de inwoners.

De resultaten worden verwacht begin 2024 en zullen opnieuw gepubliceerd worden via de fusiewebsite. 

Gepubliceerd opdinsdag 28 nov 2023 om 13:39