Op zoek naar wat ons kenmerkt, nu en in de toekomst!

De gemeentebesturen van Wingene en Ruiselede gaan van start met een rebrandingtraject, want de fusie van onze gemeenten brengt met zich mee dat we op zoek moeten naar een nieuw gezamenlijk verhaal.

We gaan op zoek naar wat ons kenmerk, nu én in de toekomst.

Wat vind jij kenmerkend aan Wingene en Ruiselede? Bevraging maart 2024

We willen weten wat Wingene en Ruiselede volgens jou kenmerkt, wat ons typeert. Daarom lanceerden we in maart 2024 een bevraging naar alle inwoners van Wingene en Ruiselede. 

We willen iedereen die zijn mening gaf alvast bedanken! We gaan hier verder mee aan de slag, want wie we vandaag zijn vormt de basis voor de toekomst. De resultaten worden meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe logo en de huisstijl van de toekomstige fusiegemeente. 

Samen naar de toekomst kijken - workshop 3 april 2024

Op woensdag 3 april kwamen een 30tal inwoners van Wingene en Ruiselede samen in de Feniks voor een boeiende workshop. Tijdens deze avond werd stilgestaan bij wat Wingene en Ruiselede typeert en verbindt, en werden standpunten ingenomen over enkele stellingen. 

Deelnemers gingen actief aan de slag rond verschillende thema's, waarbij ze reflecteerden over wat Wingene en Ruiselede uniek maakt en hoe deze eigenheid kan behouden en versterkt worden in de toekomst. Ze baseerden zich hiervoor op de resultaten van de recente bevraging die gelanceerd werd naar alle inwoners van Wingene en Ruiselede.

Resultaten digitale bevraging

266 respondenten vulden de digitale bevraging in. Daarbij was 45% van de deelnemers uit Ruiselede en 51% uit Wingene. Zo’n 4% van de respondenten wonen buiten de gemeenten. Uit deze bevraging kwamen o.a. deze resultaten naar voren:

De inwoners van Wingene gaven als meest typerende kenmerken voor hun gemeente: rijk verenigingsleven, voldoende groen, ondernemend, mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en goed onderwijsaanbod. De inwoners van Ruiselede gaven dan weer voldoende groen, bereikbaarheid, proper en net, gezellig en veilig als meest kenmerkende eigenschappen voor hun gemeente.

Conclusienota

De resultaten van de workshop, samen met de inzichten uit de bevraging, zullen geïntegreerd worden in een conclusienota. Deze nota zal dienen als basis voor de ontwikkeling van het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl voor de fusiegemeente.

Waarom doen we dit? 

Vooraleer we gaan nadenken over een nieuwe logo en een nieuwe huisstijl, willen we eerst bepalen wat ons nieuwe gezamenlijke verhaal precies is. Daarom start het rebrandingtraject met deze positioneringsoefening. Daarbij willen we in kaart brengen hoe onze afzonderlijke gemeenten op vandaag gezien worden en waar we naartoe willen in de toekomst.

Eenmaal we, samen met onze inwoners, bepaald hebben hoe we de fusiegemeente zien, kunnen we aan de slag met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl.

Een vraag of een suggestie? 

Het je een vraag of een suggestie? Laat het ons weten!

Stel hier je vraag