Participatie

De gemeentebesturen van Wingene en Ruiselede willen weten wat er leeft bij hun inwoners, verenigingen, medewerkers en handelaars. Daarom wordt er enerzijds ingezet op bevragingen (algemeen of via het inwonerspanel), anderzijds willen we ook actief inzetten op participatie. 

Momenteel gebeurt er achter de schermen heel wat voorbereidend werk door diverse werkgroepen. Deze werkgroepen werken aan verschillende thema's en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van relevante informatie, het identificeren van uitdagingen en kansen, en het ontwikkelen van mogelijke scenario's en oplossingen. Per relevant thema wordt ook bekeken hoe we de inwoners hierbij kunnen betrekken.

Van zodra de participatieve mogelijkheden zijn vormgegeven, zullen de concrete acties worden opgezet en uitgerold. Je kan o.a. op deze pagina nalezen wat er momenteel lopende is. 

Wil je actief op de hoogte gehouden worden? Registreer je dan op de fusienieuwsbrief. 

Klik hier om je in te schrijven op de fusienieuwsbrief

Initiatieven