Participatietraject

Het participatietraject voor de keuze van de nieuwe straatnaam zal plaatsvinden gedurende de zomer tot het najaar van 2023. Het traject zal verlopen in drie rondes, waarbij verschillende partijen en belanghebbenden betrokken zullen zijn.

Ronde 1: Suggesties

Bij de eerste stap van het participatietraject worden suggesties verzameld voor de nieuwe straatnaam. Dit gebeurt via flyers of een online invulformulier waarbij de betrokken inwoners de kans krijgen om hun idee├źn en voorstellen in te dienen. Naast de betrokkenen worden ook de Cultuurraad, Heemkundige kring en bedrijfsgilde uitgenodigd om hun input te leveren.

Ronde 2: Selectie

De ontvangen suggesties worden aan een analyse onderworpen waarbij onder meer wordt nagegaan in hoeverre de suggestie verwarrend kan zijn voor bpost en de hulpdiensten. 

Ronde 3: Stemronde

De derde ronde geeft de inwoners van de betrokken straten en het gemeentepersoneel de mogelijkheid om te stemmen op hun favoriete naam uit de overgebleven opties per straat. Daarbij weegt de stem van de inwoners het zwaarst door.