Waarom een fusie?

Een gemeentelijke fusie is een oplossing om de grote uitdagingen van vandaag en de toekomst te kunnen aangaan en toch een herkenbaar en nabij contactpunt voor de bewoners te blijven.

Steeds meer complexe taken en bevoegdheden zoals gezondheidsbeleid, organisatie van buitenschoolse kinderopvang,… worden gelegd bij de gemeente omwille van de nabijheid en betrokkenheid bij de bewoners.

De uitdagingen zijn echter groot. Met de coronapandemie en de opvang van Oekraïense vluchtelingen kwamen de laatste tijd heel wat onvoorziene gebeurtenissen op ons af en ook in de toekomst staan we voor grote veranderingen en uitdagingen: digitalisering, klimaatverandering, energie,…

Zowel Ruiselede als Wingene voelen aan dat de dienstverlening die wij en de bewoners beogen hierdoor onder druk komt te staan. Door een fusie kunnen Wingene en Ruiselede één toekomstbestendige, bestuurskrachtige, levendige en landelijke gemeente vormen waarbij een kwalitatieve dienstverlening aan burgers, bedrijven en verenigingen kan behouden blijven onder andere omwille van de schaalvoordelen (meer medewerkers binnen hetzelfde thema, financiële voordelen bij aankopen, meer slagkracht bij samenwerkingsverbanden en onderhandelingen,…)