Straatnaamwijziging

Gemeentefusies kunnen aanleiding geven tot adreswijzigingen. Soms wijzigt enkel de gemeentenaam, soms ook de straatnaam en in sommige gevallen is ook een hernummering nodig. 

Straatnaamwijziging

Gelijke of gelijkluidende straten kunnen twee keer voorkomen in de eengemaakte gemeente. Dit zorgt uiteraard voor verwarring en problemen, bijvoorbeeld bij hulpdiensten of postbedeling. Het is de taak van onze gemeenten om die probleempunten weg te werken, bij voorkeur vóór 1 januari 2025.

Hoewel nog heel wat stappen gezet moeten worden in het fusietraject en de nieuwe adressen officieel pas gebruikt mogen worden vanaf 1 januari 2025, hebben beide besturen dit wijzigingsproces al in 2023 aangevat. Dit om zowel de diensten, als de inwoners, de kans te geven tijdig te kunnen anticiperen op de veranderingen. Daarnaast was het ook de bedoeling om verschillende partijen bij dit traject te betrekken. 

Zit je met een vraag over de straatnaamwijziging? Bekijk zeker eens de veelgestelde vragen of stel jouw vraag via dit digitaal formulier.