Straatnaamwijziging

Wanneer twee gemeenten samengevoegd worden, kunnen gelijke of gelijkluidende straten twee keer voorkomen in de eengemaakte gemeente. Dit zorgt uiteraard voor verwarring en problemen, bijvoorbeeld bij hulpdiensten of postbedeling. Het is de taak van onze gemeenten om die probleempunten weg te werken, bij voorkeur vóór 1 januari 2025.

Hoewel momenteel nog stappen gezet moeten worden in het fusietraject en de definitieve beslissing daarover nog niet gevallen is, willen beide besturen dit traject nu al aanvatten. Dit om zowel de diensten, als de inwoners, de kans te geven tijdig te kunnen anticiperen op de veranderingen. Indien de fusie goedgekeurd wordt door de Vlaamse overheid, zijn de wijzigingen van kracht vanaf 1 januari 2025. Daarnaast willen we dit traject participatief aanpakken. We willen verschillende partijen betrekken en ook daarvoor dient uiteraard tijd genomen te worden. 

Zit je met een vraag over de straatnaamwijziging? Bekijk zeker eens de veelgestelde vragen of stel jouw vraag via dit digitaal formulier.