Werkgroep Vrije tijd

De werkgroep Vrije Tijd focust op jeugd, cultuur, sport, bibliotheek, Vrijetijdspunt, evenementen, toerisme, mondiaal beleid en onderwijs.

Dit is een beleidsthematische werkgroep en dus een subwerkgroep van de Werkgroep Visie, Strategie en Beleid.