Werkgroep Personeel & Organisatie (P&O)

De Werkgroep P&O focust op het vormgeven van de toekomstige organisatie. Vanuit de ambities en beleidsdoelstellingen werken ze een nieuw organogram en een nieuwe organisatiestructuur uit die aansluit bij het nieuwe dienstverleningsconcept. 

We kiezen voor een structuur met een logische clustering van processen en activiteiten, bekeken vanuit het perspectief van onze burgers en klanten. Hierdoor zijn we optimaal in staat om onze uitdagingen aan te gaan en onze taken effectief uit te voeren.

Als organisatie hebben we uiteraard ook de geschikte mensen nodig. De werkgroep heeft daarom, gebaseerd op de nieuwe organisatiestructuur, een personeelsbehoeftenplan opgesteld. Want ambities kunnen maar waargemaakt worden met de juiste mensen op de juiste plaats. Zodra de nieuwe organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan helder zijn, kunnen we de impact op onze huidige structuur en organisatie beoordelen. Dan kunnen we de nodige personeelsbewegingen opstarten. De werkgroep is momenteel bezig met een plan van aanpak zodat deze soepel verlopen. Via een objectieve functieclassificatie willen we een duidelijk beeld krijgen van taken en verantwoordelijkheden in alle functies en zo tot een functiematrix en objectieve functiewegingen komen.

Daarnaast heeft deze werkgroep ook aandacht voor interne preventie, veiligheid en welzijn op het werk. Er werd een vergelijkende analyse uitgevoerd om ervoor te zorgen dat we de normen handhaven en kunnen verbeteren waar nodig.