Werkgroep Personeel & Organisatie (P&O)

De werkgroep Personeel & Organisatie (P&O) focust op 3 elementen:

  1. Vormgeven van de toekomstige organisatie (nieuwe organisatiestructuur, bepalen en invullen van personeels behoeften, rollen en verantwoordelijkheden, voorbereiden van perrsoneelsbewegingen).
  2. Vanuit een vergelijkende analyse van de beidsvoorwaarden en reglementen, een vernieuwd verloningsbeleid uitwerken.
  3. Ondersteuning bieden aan leidinggevenden, veranderambassadeurs en medewerkers tijdens het veranderings- en transitietraject.