Werkgroep Communicatie en Participatie

Deze werkgroep staat in voor de communicatie over de fusie en bereidt daarnaast de communicatie- en participatieaanpak voor van de toekomstige gemeente.

Om inwoners op de hoogte te houden, werden sinds de aankondiging van de fusie een aantal nieuwe communicatiekanalen opgezet, zoals deze fusiewebsite, de fusienieuwsbrief, en de fusiekrant. Daarnaast worden ook via de gekende kanalen (bv. de infobladen) op regelmatige basis fusie-updates voorzien.

Naast informeren, heeft de werkgroep ook de opdracht om tijdens dit traject waar mogelijk participatief aan de slag te gaan. Ondertussen werd een inwonerspanel opgezet en loopt er een traject samen met de adviesraden. De werkgroep ondersteunt en begeleidt ook andere werkgroepen op vlak van communicatie en participatie.