Werkgroep Communicatie en Participatie

De werkgroep Communicatie en Participatie heeft als doelstelling iedereen maximaal te informeren en betrekken. Ze werken een participatievisie en -plan uit om iedereen de kans te geven om deel te nemen aan het proces. Ook begeleiden en ondersteunen ze de andere werkgroepen op vlak van communicatie en participatie.