Werkgroep Dienstverlening

De werkgroep Dienstverlening richt zich op de toekomstige dienstverlening van de fusiegemeente. Ze evalueren de huidige dienstverlening, identificeren sterke punten en werken aan een ambitie voor de toekomstige dienstverlening.