Werkgroep Facility

De werkgroep Facility houdt zich bezig met het inventariseren van het patrimonium, inclusief gebouwen, gronden, voertuigen en ICT-middelen. Ze zijn o.a. ook verantwoordelijk voor de coördinatie van verhuisbewegingen en implementatie van nieuwe straat- en plaatsnaamborden.

Ondertussen werd een overzicht opgemaakt van alle gebouwen in beheer, gronden in eigendom en van het gemeenschappelijk wagenpark alsook het uitleenmateriaal. Ze volgen de wijziging van de straat-en plaatsnamen nauw op zodat we tijdig kunnen starten met de aanpassingen op het terrein. Op vlak van ICT werd een overzicht gemaakt van de huidige softwareapplicaties en een keuze gemaakt met welke applicaties in de toekomst zal verder worden gewerkt. De uitrol ervan zal al in 2024 gebeuren zodat er een vlotte integratie is van beide gemeenten.

Deze werkgroep zal in een latere fase ook verantwoordelijk zijn voor de verhuisbewegingen.