Werkgroep Facility

De werkgroep Facility houdt zich bezig met het inventariseren van het patrimonium, inclusief gebouwen, gronden, voertuigen en ICT-middelen. Ze zijn o.a. ook verantwoordelijk voor de coördinatie van verhuisbewegingen en implementatie van nieuwe straat- en plaatsnaamborden.