Tijdlijn

In april 2022 kondigden onze gemeentebesturen aan dat ze de handen in elkaar slaan en een fusietraject opstarten. Dit is het eerste initiatief voor een vrijwillige fusie in de provincie West-Vlaanderen.

In december 2022 werd de principiële beslissing tot fusie genomen door beide gemeenteraden.

Tegen eind 2023 zullen de raden een definitieve beslissing tot fusie nemen.

In een laatste stap na de goedkeuring van de Vlaamse overheid is de nieuwe gemeente op 1 januari 2025 een feit.

tijdlijn

Overzicht projecten en initiatieven