Toekomst gemeentepersoneel

De medewerkers van gemeente en OCMW werken vanaf 2025 voor een nieuwe werkgever, namelijk voor de nieuwe gemeente.  Er is voor elke medewerker een plekje in de nieuwe organisatie. Het is met deze fusie (in tegenstelling tot sommige andere fusies) alleszins niét de bedoeling dat deze fusie een besparing inhoudt op het  personeel en hun verloning.

De BKA toonde reeds aan dat er eerder sprake is van een onderbezetting dus elke kracht zal nodig zijn in de nieuwe gemeente.

  • De personeelsbezetting kan verhogen waardoor er minder problemen zijn om de dienstverlening te garanderen. Bij ziekte kan een collega gemakkelijker inspringen.
  • Er kan meer expertise aangetrokken en opgebouwd worden in de organisatie. Hierdoor kan nog professioneler gewerkt worden en kunnen dossiers en projecten beter aangepakt worden.
  • Er kan verder ingezet worden op digitalisering en het efficiënter maken van de interne organisatie en processen. Zo wordt ook voldaan aan de verwachtingen van de Vlaamse overheid.
  • Er kan beter ingespeeld worden op uitdagingen, opportuniteiten en crisissen die op de gemeente Ruiselede afkomen. Er zal minder afhankelijkheid zijn van externe dienstverleners.

De verandering voor onze medewerkers zal vooral schuilen in de dagelijkse werking. Sommige zullen dezelfde taken behouden maar mogelijks op een andere manier moeten uitvoeren, anderen zullen misschien nieuwe taken krijgen.  Maar voorafnames kunnen in deze fase logischerwijs nog niet worden gemaakt.  De overgang naar de nieuwe organisatie gaan we sowieso samen en in alle zorgvuldigheid met hen voorbereiden en het personeel zal voldoende begeleid worden om hun plekje te vinden.