Verandert de dienstverlening? Wat met het containerpark, het gemeentehuis, het Sociaal Huis, de bibliotheek of de academie?

Er zal in eerste instantie niet zoveel veranderen, ook al word je inwoner van een grotere nieuwe gemeente. In de komende jaren bekijken we hoe we onze dienstverlening optimaal kunnen inrichten in functie van de burgers en de interne werking.

Maar nu is het te vroeg om al een concreet antwoord te geven op deze vraag op welke manieren of momenten deze dienstverlening zal georganiseerd worden.

Is er bij de fusie sprake om één gemeentehuis te behouden en waar dan wel?

Hoe we de toekomst van de dienstverlening zien, is momenteel nog niet bepaald. Er zijn verschillende mogelijkheden op dat vlak. Bundeling van de administratieve diensten op één plek, de dienstverlening op verschillende plekken in de gemeente of zelfs mobiel en meer digitaal.

Door de fusie hebben we alvast meer ruimte en mogelijkheden om een oplossing op maat van Wingene en Ruiselede vorm te geven samen met de inwoners.

Het is sowieso niet de bedoeling om de inwoners van Ruiselede in de steek te laten en wel de bedoeling om nog steeds lokaal dienstverlening te blijven aanbieden.

Blijven de diensten in onze gemeente actief of moeten we naar Wingene voor alles? 

Er zal in eerste instantie niet zoveel veranderen, ook al word je inwoner van een grotere nieuwe gemeente. In de komende jaren bekijken we hoe we onze dienstverlening optimaal kunnen inrichten in functie van de burgers en de interne werking.

Het is uiteraard de bedoeling om in die analyseoefening rekening te houden met de reeds aanwezige en geplande dienstverleningslocaties en met de noden en behoeften van de bewoners uit de verschillende deelgemeenten. Inwoners , verenigingen en bedrijven zullen kunnen blijven rekenen op basisdienstverlening in Ruiselede, en dit zowel voor diensten van gemeente als OCMW.

Meer zelfs: met de samenvoeging kunnen ook openingsuren op elkaar afgestemd worden en kan dus ook de dienstverlening uitgebreid worden. Maar nu is het te vroeg om al een concreet antwoord te geven op deze vraag op welke manieren of momenten deze dienstverlening zal georganiseerd worden.

Het is sowieso de bedoeling dat de kwaliteit van de digitale en niet digitale dienstverlening erop vooruit gaat. Zo blijft het gemeentebestuur nabij voor de Ruiseledenaar.

Maar om toch al wat concreter te worden: het is nog steeds de bedoeling om het containerpark, de bib en de academie in Ruiselede te blijven aanbieden en dat inwoners  nog steeds voor dienstverlening zoals het ophalen van een identiteitskaart of individuele hulpverlening in het gemeentehuis of Sociaal Huis terecht kunnen. Voorzieningen als dit blijven best in de nabijheid van de bewoners. Ook het actuele project rond de bouw van de nieuwe cultuurzaal in Ruiselede zal sowieso verder gaan.