Verandert de dienstverlening? Wat met het containerpark, het gemeentehuis, het Sociaal Huis, de bibliotheek of de academie?

Er zal in eerste instantie niet zoveel veranderen, ook al word je inwoner van een grotere nieuwe gemeente. In de komende jaren bekijken we hoe we onze dienstverlening optimaal kunnen inrichten in functie van de burgers en de interne werking.

Het is uiteraard de bedoeling om in die analyseoefening rekening te houden met de reeds aanwezige en geplande dienstverleningslocaties en met de noden en behoeften van de bewoners uit de verschillende deelgemeenten. Inwoners , verenigingen en bedrijven zullen kunnen blijven rekenen op basisdienstverlening in Ruiselede, en dit zowel voor diensten van gemeente als OCMW. Het is hierbij dus ook de bedoeling dat ook het containerpark en de bib/Academie hun dienstverlening in Ruiselede blijven aanbieden.  Meer zelfs: met de samenvoeging kunnen ook openingsuren op elkaar afgestemd worden en kan dus ook de dienstverlening uitgebreid worden. Maar nu is het te vroeg om al een concreet antwoord te geven op deze vraag op welke manieren of momenten deze dienstverlening zal georganiseerd worden.