Waarom Wingene en niet Tielt, Beernem, Aalter? Wat heeft Wingene ons te bieden?

Fusioneren doe je niet met om het even welke gemeente. Er is zeker het besef dat er nog andere fusies mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met Aalter, Tielt of Beernem en deze pistes werden ook overwogen. Er werd echter geen bestuurskrachtanalyse over deze fusiemogelijkheden uitgevoerd.

Er wordt door het college dan ook niet gekozen tégen Aalter, Tielt of Beernem maar bewust vóór Wingene. Het college gelooft in een doorgedreven samenwerking met Wingene.

  • Deze gemeente is nu al een gekende en vertrouwde partner waarmee succesvol samengewerkt wordt. Daarom is het college ervan overtuigd dat er een duurzaam ‘huwelijk’ uitgebouwd kan worden.
  • Bij een keuze voor Wingene blijft het landelijke karakter behouden. Bij een keuze voor een meer verstedelijkte gemeente kan dit onder druk komen te staan.
  • Wingene en Ruiselede hebben een gelijkaardige visie en heel wat sterktes: veel open ruimte en natuur, een aangename gemeente voor bewoners, een levendig verenigingsleven, ... Beide gemeentebesturen ondersteunen en moedigen dit karakter sterk aan, nu en in de toekomst.

De bedoeling is dat deze fusie zo weinig mogelijk negatieve impact heeft op de bewoners. Een fusie heeft vooral een grote impact op de organisaties die gemeenten zijn: de gemeentelijke ambtenaren, de praktische organisatie van dienstverlening en hulpverlening, al dan niet in regio’s of hulpverleningszones.

De keuze voor Wingene heeft het minst impact op de reeds bestaande samenwerkingsverbanden. Hier moet in het fusietraject dan ook minder tijd en energie naar gaan.  De Provincie, regio-indeling en samenwerkingsverbanden zoals de politiezone, de brandweerzone kunnen behouden blijven.