Waarom wordt mijn huisnummer hernummerd?

In Wingene worden naar aanleiding van de wijziging van enkele straatnamen ook de huisnummers aangepast. Dit is het geval bij volgende straten:

Brugsesteenweg

Voor wat betreft de Brugse Heirweg werd er voor gekozen om de straatnaamwijziging ook aan te wenden om een hernummering door te voeren. Deze hernummering drong zich al een tijdje op en zou op korte termijn, ongeacht een fusie of straatnaamwijzing, nodig zijn geweest.

In de straat komen immers heel wat (onduidelijke) indexen (huisnummers met A, B, C… toegevoegd) voor. Daarnaast voorzien we ook bijkomende nummers voor percelen binnen de woonzone, die op vandaag nog onbebouwd zijn of waarvan in de nabije toekomst een opsplitsing kan gebeuren.

De keuze om die hernummering nu al mee te nemen, zorgt ervoor dat bewoners vanaf 1 januari 2025 in één beweging het adres (straatnaam en huisnummer) kunnen laten aanpassen en dus in de nabije toekomst gespaard blijven van een tweede wijziging.

Guido GezellepleinDe straatnaam Guido Gezelleplein is gelijkaardig aan de Guido Gezellelaan in Ruiselede en de Guido Gezellestraat in Wingene en diende gewijzigd te worden (gezien het kleine aantal huisnummers).  De wijziging van deze straatnaam gaf ons de kans om de naamgeving van de straten rond de kerk eenduidiger te maken. Daarom werd ervoor gekozen de straten Markt en Guido Gezelleplein mee te nemen in de naamgeving van het Kerkplein en ook een aansluitend huisnummer te geven.
Kapellestraat

Voor wat betreft de Kapellestraat werd er voor gekozen om de straatnaamwijziging ook aan te wenden om een hernummering door te voeren. Deze hernummering drong zich al een tijdje op en zou op korte termijn, ongeacht een fusie of straatnaamwijzing, nodig zijn geweest.

In de straat komen immers heel wat (onduidelijke) indexen (huisnummers met A, B, C… toegevoegd) voor. Bij het begin van de straat zijn dat verschillende appartementsgebouwen met indexen A, B en C maar ook verder in de straat hebben we woningen met index A tot en met H, die dan nog in omgekeerde volgorde genummerd zijn.

Daarnaast voorzien we ook bijkomende nummers voor percelen binnen de woonzone, die op vandaag nog onbebouwd zijn of waarvan in de nabije toekomst een opsplitsing kan gebeuren.

De keuze om die hernummering nu al mee te nemen, zorgt ervoor dat bewoners vanaf 1 januari 2025 in één beweging het adres (straatnaam en huisnummer) kunnen laten aanpassen en dus in de nabije toekomst gespaard blijven van een tweede wijziging.

KerkpleinHet aansluiten van de straten Markt en Guido Gezelleplein op het Kerkplein en de hernummering ervan zorgt ervoor dat de huisnummers 15 en 17 van het Kerkplein aangepast moeten worden om die aansluiting mogelijk te maken.
MarktDe straatnaam Markt is identiek aan de Markt in Ruiselede waar ze een groter aantal inwoners telt. De wijziging van deze straatnaam gaf ons de kans om de naamgeving van de straten rond de kerk eenduidiger te maken. Daarom werd ervoor gekozen de straten Markt en Guido Gezelleplein mee te nemen in de naamgeving van het Kerkplein en ook een aansluitend huisnummer te geven.

In Ruiselede betreft dit volgende straten:

Bruggesteenweg kant PLC vanaf de Sint-Maria-AalterstraatTer hoogte van het PLC en De Zande heeft een straat twee verschillende namen. Op grondgebied Wingene is dat de Vagevuurstraat met oneven huisnummers. Op grondgebied Ruiselede is dat de Bruggesteenweg met even huisnummers. Omdat een straat geen twee namen kan hebben en deze situatie ter plaatste heel verwarrend is, wordt de straatnaam gewijzigd. Het feit dat de Vagevuurstraat er enkel oneven nummers heeft, geeft ons de kans om hierop in te pikken met de even nummers aan de zijde van het PLC. 
GalgenstraatDeze naam heeft een gelijkaardig luidende tegenhanger in Tielt aan de overzijde van de straat, wat een verwarrende situatie veroorzaakt. In overleg met Stad Tielt wordt eenzelfde naam gekozen en moeten dus ook de huisnummers aangepast worden zodat Tielt en Ruiselede op elkaar aansluiten.
VossenstraatDe Vossenstraat is zeer gelijkaardig aan de Vossestraat in Wingene en wordt, gezien het beperkte aantal bewoners, aangepast. Deze straat wordt meegenomen in de naam en nummering van de Reigerstraat.
WingenesteenwegIdentiek met de Wingenesteenweg in Wingene. Deze straat krijgt geen andere naam, maar zal aangesloten worden op de Ruiseledesteenweg zowel qua naam als qua huisnummering.