Wanneer gaan de straatnaamwijzigingen/hernummmeringen in?

Verandert je straatnaam of huisnummer? Dan gaat die aanpassing in op 1 januari 2025. Je nieuwe adres eerder gebruiken (voor de opmaak van akten, bestellingen, ...) kan niet.