Wat betekent de fusie voor jou?

Door een fusie kunnen we de interne, maatschappelijke en bestuurlijke uitdagingen waar we voor staan beter het hoofd bieden en ook in de toekomst een kwalitatieve en nabije dienstverlening aanbieden.

Hierdoor kunnen we:

Een verweven, levendige en landelijke fusiegemeente blijven:

De troeven van beide lokale besturen worden bestendigd, zoals de dynamiek, de samenhorigheid, de groene ruimte en de dienstverlening aan de inwoners. Beide gemeenten kennen een rijk verenigingsleven en willen elkaar hierin verder versterken.

Een slagkrachtig en toekomstbestendig bestuur verzekeren

Door een samenwerking kunnen Wingene en Ruiselede de toekomstige uitdagingen structureler het hoofd bieden en het lokaal bestuur versterken. De fusie kent ook financiële voordelen zoals de gedeeltelijke schuldovername door Vlaanderen en de financiële schaalvoordelen. Dit kan geïnvesteerd worden in toekomstprojecten voor alle deelgemeenten.

Een nabije en kwalitatieve dienstverlening garanderen

De afstand met en tot de burger houden we kort en nabij. Daarnaast willen we onze werking en dienstverlening verder uitbouwen door het verhogen van onze expertise, diepgaandere digitalisering en het benutten van de sterktes van beide besturen. Dat komt de kwaliteit enkel maar ten goede.

Een professionele organisatie ten dienste van de inwoners en aantrekkelijke werkgever zijn

Via een fusie kan verder ingezet worden op de professionalisering van de organisatie en kwaliteitsvolle dienstverlening. Schaalvergroting maakt de organisatie ook aantrekkelijker voor het aanwerven van nieuw en deskundig personeel en levert op verschillende gebieden efficiëntiewinsten op. Grote en complexe vraagstukken op vlak van bijvoorbeeld mobiliteit, zorg en welzijn, cultuur, landbouw of ruimtelijke ordening kunnen hierdoor beter beantwoord worden. Ook wordt de continuïteit en dus dienstverlening beter gewaarborgd bij afwezigheid en ziekte.