Wat gebeurt er met mijn gegevens in BE-Alert?

Eind 2024 zullen een aantal gemeenten fuseren. In deze context bevestigde het Nationaal Crisiscentrum aan de BE-Alert verantwoordelijken van de fuserende gemeenten dat het team BE‑Alert en de projectpartners het nodige zullen doen om een vlotte gegevensoverdracht in BE-Alert te verzekeren. Met andere woorden: jullie hoeven zelf niks te doen.