Wat zal een fusie aan de burger kosten?

Deze fusie is noodzakelijk om verder te kunnen bouwen aan een kwalitatieve dienstverlening. Door het samenbrengen van besturen en diensten kan er efficiënter gewerkt worden. De vertaling hiervan zal mogelijk pas op langere termijn zichtbaar worden.  In eerste instantie kan de fusie ook een aantal kosten met zich meebrengen.

De Vlaamse overheid ondersteunt ons fusietraject met een schuldovername van 200 euro per inwoner. Concreet gaat het dus over ongeveer 4 miljoen euro. Dit bedrag kan ingezet worden voor het vormgeven van onze nieuwe gemeente.

Spreken van een algemene verhoging van bijvoorbeeld de belastingen is daarom nog niet aan de orde. Het vastleggen van de nieuwe belastingdruk is een opdracht van de nieuwe beleidsploeg maar wordt  uiteraard in het komende fusietraject goed onderzocht. Dit gaat trouwens om een uitdaging waar elke gemeente in de toekomst voor zal staan, dit vanwege de stijgende grondstofprijzen en personeels-en energiekosten.