Wat zijn de financiële gevolgen van deze fusie?

De fusie kent financiële voordelen gezien het kan leiden tot een efficiëntere inzet van financiële middelen. Bovendien voorziet de Vlaamse overheid in een fusiebonus onder de vorm van een gedeeltelijke schuldovername. Voor gemeenten tussen 20.000 en 25.000 inwoners gaat het over 200 euro per inwoner, wat voor de nieuwe fusiegemeente een schuldafbouw van meer dan 4 miljoen euro betekent.