Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen bij Bpost?

Het gewijzigde adres hoeft niet doorgegeven te worden aan Bpost. Zij zijn op de hoogte van de
adreswijzigingen via koppeling van hun databank met het Adressenregister.

  • Postcodes blijven behouden, ook al wijzigt de gemeentenaam.
  • Indien gewenst kan men gratis adresveranderingskaartjes verkrijgen (10st/adres). De gemeente kan deze gebundeld aanvragen bij Bpost. Deze kaartjes kan men gratis opsturen om mensen te verwittigen van het gewijzigde adres.
  • Gedurende 6 maanden zal de post gegarandeerd bezorgd worden die nog geadresseerd is op het oude adres. Daarna zal Bpost zo flexibel en pragmatisch mogelijk omgaan met post in de fusiegemeenten en zo goed als mogelijk de post bezorgen, ook al wordt nog een oud adres gebruikt.
  • Kranten, tijdschriften en magazines zullen ook nog steeds bezorgd worden.Toch verwittigt men best zelf de uitgeverijen waar men een abonnement heeft, zodat ook na de overgangsperiode van 6 maand alles correct wordt bezorgd.
  • Aandachtspunt voor appartementsgebouwen: als busnummers aangebracht/gewijzigd moeten worden, moet er goed opgelet worden dat dit de juiste nieuwe busnummers zijn. Mogelijk hangen de bussen niet in logische volgorde voor de nieuwe adressen en moeten sommige bewoners wisselen van brievenbus.
  • Bpost beveelt aan om vanaf 01/01/2025 de nieuwe gemeentenaam te gebruiken. Men mag echter ook nog de deelgemeentenaam gebruiken, zolang men deze combineert met de correcte postcode. Vermijd echter om de nieuwe gemeentenaam én tussen haakjes nog eens de oude (deel)gemeentenaam te schrijven. Dit kan problemen opleveren bij de automatische sortering van de post.