Welke voordelen/optimalisaties krijgen we na de fusie?

Uit de bestuurskrachtanalyse blijken diverse voordelen van de fusie. Het gaat hierbij zowel om het wegwerken van huidige zwaktes of nadelen als het creëren van nieuwe mogelijkheden.

  • De personeelsbezetting kan verhogen waardoor er minder problemen zijn om de dienstverlening te garanderen. Bij ziekte kan een collega gemakkelijker inspringen.
  • Er kan meer expertise aangetrokken en opgebouwd worden in de organisatie. Hierdoor kan nog professioneler gewerkt worden en kunnen dossiers en projecten beter aangepakt worden.
  • Een nabije en kwaliteitsvolle dienstverlening kan verder uitgebouwd worden.
  • Er kan verder ingezet worden op digitalisering en het efficiënter maken van de interne organisatie en processen. Zo wordt ook voldaan aan de verwachtingen van de Vlaamse overheid.
  • Er kan beter ingespeeld worden op uitdagingen, opportuniteiten en crisissen die op de gemeente Ruiselede afkomen. Er zal minder afhankelijkheid zijn van externe dienstverleners.
  • Bij de fusie krijgt de nieuwe gemeente niet alleen een ‘fusiebonus’ van 4.000.000 euro. Met de fusie is het ook mogelijk dat er schaalvoordelen op (middel) lange termijn kunnen ontstaan. Zo hoeft bv. niet elke gemeente een hoogtewerker in te huren, uitleenmateriaal voor verenigingen aan te kopen, …