Werkgroep Financiën en Samenwerkingen

De Werkgroep Financiën en Samenwerkingen houdt een heldere focus op de essentiële financiële aspecten, zoals leningen, schulden, verzekeringen en samenwerkingsverbanden.

Ondertussen werd heel wat geïnventariseerd, en in een volgende stap zal alles geleidelijk aan op elkaar afgestemd worden. De financiële software van beide gemeenten moet gelijkgeschakeld worden (boekhoudpakketten, belastingen, rapporteringen, …). Daarnaast wordt gewerkt aan de fiscale optimalisatie van de nieuwe gemeente en wordt de financiële architectuur voor het toekomstige meerjarenplan vakkundig opgebouwd.

Belasting- en retributiereglementen worden voorbereid en de financiële middelen van beide gemeenten zullen naar de nieuwe gemeente overgedragen worden. Waar mogelijk gaan we al samen overheidsopdrachten en contracten aan. Ook samenwerkingsverbanden en verzekeringen zullen geïnventariseerd en aangepakt
worden. Terwijl de twee gemeenten gestaag op weg zijn naar een nieuw geheel, evolueren ook de twee financiële diensten dit najaar geleidelijk naar één dienst.

Samengevat, de Werkgroep Financiën en Samenwerkingen bouwt volop aan een sterke financiële basis voor de nieuwe gemeente.