Werkgroep Ruimte

De werkgroep Ruimte richt zich o.a. op de keuzes die gemaakt moeten worden m.b.t. recyclageparken, rioleringsbeheer, wegen, groenvoorzieningen, mobiliteit, handhaving, enz.