Werkgroep Ruimte

De werkgroep Ruimte richt zich o.a. op de keuzes die gemaakt moeten worden m.b.t. recyclageparken, rioleringsbeheer, wegen, groenvoorzieningen, mobiliteit, handhaving, enz.

Dit is een beleidsthematische werkgroep en dus een subwerkgroep van de Werkgroep Visie, Strategie en Beleid.