Wingene en Ruiselede brengen eerstelijnspsychologische hulpverlening onder de aandacht

In samenwerking met het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kwadraat en WINGG zetten de gemeentes Wingene en Ruiselede zich actief in voor de bevordering van toegankelijke eerstelijnspsychologische hulpverlening.

De fusiegemeenten onderstrepen het het cruciale belang van lokaal beschikbare en laagdrempelige psychologische ondersteuning. Het is belangrijk dat psychologische hulp toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen die er nood aan heeft. Vooral kwetsbare doelgroepen ondervinden vaak extra obstakels, terwijl het tijdig aanpakken van psychische klachten van groot belang is.

Vanuit de gemeenten wordt actief bijgedragen aan het lokale aanbod van eerstelijnspsychologische hulpverlening. Dit omvat het beschikbaar stellen van locaties voor consultaties, waarmee de toegankelijkheid op het grondgebied van de gemeentes wordt vergroot.

Daarnaast wordt er aan een lokale folder voor zorg- en welzijnspartners gewerkt om het aanbod beter bekend te maken bij de doelgroep. Het doel is om de zichtbaarheid van eerstelijnspsychologische hulpverlening te vergroten en daarmee ook de toeleiding naar deze hulpverlening te stimuleren.

Eerstelijnspsycholoog

De rol van een eerstelijnspsycholoog begint met een kosteloos kennismakingsgesprek, waarin de patiënt de gelegenheid krijgt om zijn probleem en verwachtingen te bespreken. Na dit gesprek stelt de eerstelijnspsycholoog een plan van aanpak op met concrete stappen om het mentaal welzijn te verbeteren.

Voor de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg geldt een conventie, waardoor iedereen kan rekenen op vergoede hulp door een geconventioneerde klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Deze terugbetaling is van toepassing op veelvoorkomende psychische problemen, zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik. Patiënten hebben recht op maximaal acht sessies per jaar. Tijdens elke sessie draagt de patiënt € 11 bij, terwijl degenen met recht op verhoogde tegemoetkoming € 4 uit eigen zak betalen.

Groepssessies in de kijker

In het voorjaar staan groepssessies centraal, met de organisatie van 'Be Yourselfie' in Wingene, speciaal gericht op jongeren. Deze sessies worden geleid door eerstelijnspsychologen Marjolein Devriendt en Eva Constant. De thematische onderwerpen omvatten faalangst, zelfvertrouwen, piekeren, het bevorderen van een gezond slaappatroon en het bewust omgaan met schermgebruik.

In Ruiselede wordt een vergelijkbare groepssessie gepland, maar gericht op volwassenen. Deze sessie zal worden begeleid door eerstelijnspsychologen Sara Goossens en An-Sofie De Boi, met veerkracht als centraal thema.

Gepubliceerd opmaandag 19 feb 2024 om 11:21