Zullen alle parochies betrokken worden in de fusie?

Beide gemeenten vinden het héél belangrijk om vandaag én in de toekomst nauw in contact te staan met de burgers. Dit kan uiteraard op dezelfde manieren zoals nu (via de communicatiekanalen van de respectievelijke gemeentebesturen, zitdagen, inspraakmomenten over projecten, via de deelname aan adviesraden, tijdens evenementen in de gemeente,…). Maar ook specifiek voor dit fusietraject creëren we verschillende momenten om bewoners te ontmoeten en in gesprek te gaan over de fusie. Daarnaast zorgen we voor een goede communicatie over de voortgang en impact van de fusie. Hierbij zullen we aandacht hebben voor elke parochie en ter plaatse in dialoog gaan met de inwoners.